Sektörden Haberler

Elektrokent PERPA Dergisi YILKODER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Engin AYÇİÇEK Röportajı

Elektrokent PERPA Dergisi’nin, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Dr. Engin Ayçiçek ile yaptığı röportajı sizlerle paylaşıyoruz.

Sektörü yakından bilen birisi olarak sektörle ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Yıldırımdan korunma ve topraklama sektörü, can güvenliğimizin sağlanması ile birlikte yapı ve tesislerimizin maddi hasarlara karşı korunması açısından son derece önemli bir sektördür. Hepimizin bildiği gibi yıldırım, etkileri önceden ön görülemeyen ve yıkıcı etkilere sahip bir doğal afettir. Yıldırımı engelleyemeyiz ancak doğru ve iyi projelendirilmiş bir yıldırımdan korunma ve topraklama tesisi ile güvenli bir şekilde toprağa ileterek can ve mal güvenliğimizi koruyabiliriz. Burada anahtar kelime “doğru ve iyi projelendirme”dir. Sektörde mevzuat boşluklarından dolayı yaşanan sıkıntılara ilave olarak denetim mekanizmasında da sıkıntılar yaşanmaktadır. Uygun üretim yapan sanayiciler, ekonomik olarak rekabette zorlanmakta, kaliteden ödün vermeden üretim yapmanın yollarını aramak durumunda kalmaktadır. Bu noktada tüketici bilinci geliştirmek derneğimizin faaliyetleri arasındadır. Bilinçli tüketici, ihtiyacına çözüm ararken ekonomik kriterlerin yanı sıra kalite ve standartlara uygun üretim koşulları ararsa standart dışı üreticiler doğrudan elemine olacaktır. Bu durumda uygun üretim yapan firmaların rekabet koşullarından dolayı yaşadığı ekonomik sıkıntılar da ortadan kalkmış olacaktır. Globalleşen dünya, Türkiye’de de bazı değişimlere yol açıyor. Dünyaca ünlü bazı firmalar Türkiye’de iş kurup sektörümüzde gelişmeleri ve teknolojiyi takip edemeyen firmaları taşeron firmalara dönüştürmektedir. Bu arada da kendi kriterlerini dayatarak yerli firmaları yani Türk firmalarının gelişimini zorlaştırmaktadırlar. Bu tür dayatmalara karşı ülke gerçeklerine göre ülkemizin çıkarlarını koruyacak şekilde strateji geliştirerek çalışmak hedefimizdir. Dernek olarak, meslek ve ticaret odaları, üniversiteler ve kamu kuruluşları ile iletişim ve uyum içinde organizasyonlar düzenleyeceğiz. Derneğimize daha fazla üye çekerek bilincin çeşitli bileşenler tarafından oluşmasını sağladıktan sonra, faaliyet alanlarımızda dünya ile rekabet edecek gelişim ve buluşlar ile mühendislik disiplininin ve ülkemizin bu konuda teknolojik gelişiminin tamamlanmasıyla uluslararası arenada söz sahibi olabilmeyi hedeflemekteyiz.

Yıldırımdan korunma konusuna özellikle Avrupa ülkelerinde çok önem verilirken ülkemizde ciddi yürütülen projeler ve mühendislik çalışmaları haricinde konu çok fazla önemsenmeyip yalnızca yüksek maddi hasarlar ve can kayıplarının olduğu durumlarda dikkate alınıp haberler yapılıyor. Dolayısıyla bizde yaygın olmayan veya birincil derecede önemsenmediğini düşündüğümüz bu konu çok yavaş genelleşiyor. Şimdiye kadar sektörle ilgili bilinç düzeyini artırmak adına konunun tüm taraflarını bir araya getirdiğimiz lokal toplantılar ve yayınlar yürüttük. Yakın zamanda ise konuyu genele yaymak adına öncelikle yurtiçi faaliyetlerimizi artıracak yönde çalışmalarımıza hız verip yazılı ve görsel medyada ses getirecek büyük çaplı toplantılar düzenlemeyi planlamaktayız. Sonuç olarak derneğimiz, hem üretici hem de tüketici haklarını göz önünde bulunduran, bu haklar doğrultusunda oluşacak kazanımlarla sektör bilinci oluşturmayı hedefleyen bir dernektir. Bu hedefler doğrultusunda işbirliği yapmak isteyen tüm sektör bileşenlerini aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.

Dergimizi yakından takip eden birisi olarak dergimizle ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Elektrokent Perpa Dergisi, uzun süredir Türk Elektrik Endüstri’sinde basın kuruluşu olarak var olan saygın bir yayın organıdır. Firmalar, kurumlar ve bireyler arasındaki ilişkilere yaptığı katkılar, kaliteli ve güncel içeriği, sektörler arası bilgi alışverişine yaptığı katkılar ve firmalarımıza sağladığı tanıtım olanakları ile Elektrkent Perpa Dergisi’nin 21. yılını kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın

Kapalı